3m

Facaderens

En ren facade er den enkeltfaktor der bidrager mest til bygningens helhedsindtryk. Det giver et klart billede af ordnede og gode forhold, for alle. Med særligt konstruerede lanser og specialudstyr sikrer vi den mest optimale proces, både hvad angår renseeffekt, vandforbrug og tidsforbrug. Vi udfører endvidere både algefjerning og afrensning før der males.

3m

Facaderens

Du kan altid følge vores arbejde på facebook.